Resultat och extra anpassningar vårdnadshavare

Vklass logga

Resultatsidan i "blåa" Vklass

När du loggar in i mobilen så hamnar du i det "blåa" Vklass där du kan klicka på rubriken "resultat".  Under ämnesöversikten hittar du de "hittills uppnådda mål" som din ungdoms lärare registrerat. Det är en avstämning av hur det går i hens kurser. Ofta uppdateras dessa inför skolans utvecklingssamtal.

Vklass logga

Vklass gamla resultatsida - Om du söker resultat och närvaro från flera skolor, eller en extra anpassning som din ungdom har fått

För att komma in i Vklass gamla resultatsida behöver du i nuläget logga in från en dator. Där hittar du en länk till den "gamla resultatsidan" under fliken Händelser i Resultat.

Då ser du elevens resultat och närvaro , samt också de eventuella extra anpassningar som eleven har fått.
En kort film som visar hur det går till att hitta din ungdoms extra anpassningar

Extra anpassningar för vårdnadshavare.mp4