Vklass
Elev som fyllt 18 år

Elever som fyller 18 år och vill tillåta vårdnadshavare att fortsätta ta del av studieresultat i Vklass

Elever kan själva välja att tillåta sina vårdnadshavare att fortsätta ta del av deras studieinformation i Vklass efter att de blivit myndiga.

Gör så här: eleven går in i Vklass gamla gränssnitt och under “Mitt konto” klickar i rutan “Tillåt föräldrar att ta del av mina resultat efter att jag fyllt 18” följt av Spara-knappen. Observera att eleven kan se denna ruta först när hen fyllt 17 år.


Bilden nedan visar hur det ser ut för eleven i Vklass.