Vklass
Frånvaroanmälan Vårdnadshavare

Så här anmäler du frånvaro i Vklass-appen

2.Välj "Frånvaro och ledighet"

3a.  Om det gäller samma dag, eller morgondagen (när du anmäler kvällen innan - Välj vilken ungdom (om du har flera i Vklass) och klicka på knappen "Skicka

3b. Om det gäller del av dag eller annan dag - Välj "Annan period" och ange start- och slutdatum samt tid - innan du klickar på "Skicka".

4. Du får en bekräftelse på att frånvaroanmälan har sparats.

5.  ...och sedan syns din frånvaroanmälan under "Frånvaroanmälningar"